Thông tin chuyển khoản

THÔNG  TIN CHUYỂN KHOẢN CỦA VIETMOONTRAVEL
 
1/. Tài khoản của công ty: ( Chỉ dành cho những đoàn xuất hóa đơn)
  •   Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VẦNG TRĂNG VIỆT
  •   Số tài khoản: 001100.432.6525
  •   Ngân hàng Vietcombank chi nhánh sở giao dịch.
 
2/. Tài khoản của Giám đốc Vietmoontravel:
 
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK:
  • Chủ tài khoản: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG
  • Số tài khoản: 0011001205325
  • Tại ngân hàng Vietcombank Hà Nội.
 
NGÂN HÀNG TECHCOMBANK:
  • Chủ tài khoản: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG
  • Số tài khoản: 115.2446.1638.016
  • Tại ngân hàng Techcombank Hà Nội.
 
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN ( AGRIBANK):
• Chủ tài khoản: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG
• Số tài khoản: 1504. 205. 189.514
• Tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đống đa- hà nội
 
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ( BIDV)
• Chủ tài khoản: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG
• Số tài khoản: 1251 0000 44 88 12
• Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô, Hà Nội
 
NGÂN HÀNG VIETINBANK
• Chủ tài khoản: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG
• Số tài khoản: 101000854778
• Tại ngân hàng Vietinbank  chi nhánh Đống Đa, Hà Nội
 
Sau khi chuyển tiền xong đề nghi quý khách gọi điện liên hệ thông báo cho Vietmoontravel để chúng tôi xác nhận tình trạng chuyển. Xin cảm ơn!